Υλικά παραγωγής

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αυτοκόλλητο ματ

PAG Αυτοκόλλητο ματ εγγύησης 1 έτους

PBM Αυτοκόλλητο ματ εγγύησης 2 ετών

PCM Αυτοκόλλητο ματ εγγύησης 3 ετών

PDM Αυτοκόλλητο ματ εγγύησης 4 ετών

PEM Αυτοκόλλητο ματ εγγύησης  5 ετών

PFM Αυτοκόλλητο αντιολισθιτικό

για δάπεδο εγγύησης 1 έτους

POV Αυτοκόλλητο διάτρητο μίας όψης

για γυάλινα κτίρια one vision

Αυτοκόλλητο γυαλιστερό

PAG Αυτοκόλλητο γυαλιστερό εγγύησης 1 έτους

PBG Αυτοκόλλητο γυαλιστερό εγγύησης 2 ετών

PCG Αυτοκόλλητο γυαλιστερό εγγύησης 3 ετών

PDG Αυτοκόλλητο γυαλιστερό εγγύησης 4 ετών

PEG Αυτοκόλλητο γυαλιστερό εγγύησης 5 ετών

MB Μουσαμάς φωτιζόμενος

MF Μουσαμάς μη φωτιζόμενος

MP Μουσαμάς παναμά (φορτηγών)

MM Μουσαμάς διάτρητος (κάληψη κτιρίων)

TVK TYVEK

PPR χαρτί 150 γρ

TXL Ύφασμα Canvas