Η Leroy Merlin μας ανέθεσε να εκτυπώσουμε αυτοκόλλητο βινύλιο για την πίζα που είναι εγκατεστημένη έξω από το κατάστημα Θεσσαλονίκης. Η εκτύπωση πραγματοποιήθηκε σε αυτοκόλλητο 3ετίας και το συνεργείο μας το εγκατέστησε στην βάση που υπάρχει ήδη στο κατάστημα της Leroy Merlin.