Το Leroy Merlin μας ανέθεσε να εκτυπώσουμε έναν μουσαμά προβολής ειδών για κήπους. Η εκτύπωση πραγματοποιήθηκε σε μουσαμά μη φωτεινό και το συνεργείο μας τον εγκατέστησε στην βάση που υπάρχει ήδη στο κατάστημα του Leroy Merlin στην Θεσσαλονίκη.