Η Evercare μας ανέθεσε να φιλοτεχνήσουμε το ΙΧ όχημά της με τα χρώματα της εταιρίας. Εκτυπώσαμε αυτοκόλλητο βινύλιο 7ετίας, ειδικό για αυτοκίνητα και κόψαμε μαύρα αυτοκόλλητα γράμματα για να ολοκληρώσουμε το σχέδιο. Το συνεργείο μας επικόλλησε τα αυτοκόλλητα στο εργαστήριό μας στο Ωραιόκαστρο.